Ordinær generalforsamling 2012 afholdes 21. marts 2012

Frederiksgaardens grundejerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 på Vandrehjemmet, Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra formanden
 4. Forslag fra Sif Pedersen, Tulipanvej 6. I henhold til vedlagt bilag samt til mundtlig fremlægning forslås at Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen/nedsat arbejdsgruppe til at indgå aftale om snerydning således at:
  1. Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 550 kr pr. husstand pr. år som vil omfatte snerydning og saltning eller
  2. Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 300 kr pr. husstand pr. år, som vil omfatte snerydning.
   Forslag vedr. snerydning – generalforsamling 2012
 5. Regnskab. (Regnskabet for kalenderåret 2011, se email).
 6. Fastsættelse af foreningens kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  200 kr
 7. Fastsættelse af bidrag til Vejfonden. Bestyrelsen foreslår uændret bidrag 1.000 kr
 8. Valg af:
  Næstformand Christian Steenberg, Lupinvej 10 (genopstiller)
  Kasserer Adam Konski , Bellisvej 2 (genopstiller)
  Bestyrelsesmedlem Niels Elmo, Lupinvej 6 (genopstiller)
  Bestyrelsessuppl. Christian Jeppesen, Tulipanvej 9(genopstiller)
  Revisor Anette Honoré, Bellisvej 16 (genopstiller)
  Revisor suppleant Morten Eddy, Tulipanvej 13 (genopstiller)
 9. Information om mulighed for indlæggelse af bredbånd i Grundejerforeningens område. Information om tilbud og indhold v. Christian Steenberg
  Comx bredbånd materiale
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl og vand
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Aktiviteter. Bogmærk permalinket.