Ordinær generalforsamling 2013 afholdes 20. marts 2013

Frederiksgaardens grundejerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2013 kl. 19:30 på Vandrehjemmet, Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra formanden.
 4. Forslag til afstemning: Bestyrelsen har for meget nylig modtaget vedhæftede
  kontrakt vedr. snerydning og saltning af vejene i foreningen.
  Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling bemyndiget til at indgå et sådan
  aftale, men da det ikke kunne nås i indeværende ’snesæson’, mener vi, at det vil
  være bedre, nu hvor der foreligger en aftale, som man kan vurdere og tage
  stilling til, at aftalen vedtages eller afvises af medlemmerne selv.
 5. Regnskab. (Regnskabet for kalenderåret 2012 er vedhæftet).
 6. Fastsættelse af foreningens kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  200 kr.
 7. Fastsættelse af bidrag til Vejfonden. Bestyrelsen foreslår bidraget øges fra 1.000
  kr til 1.300 kr.
 8. Valg
  Formand: Per Thunedborg, Bellisvej 17 (genopstiller)
  Bestyrelsesmedlem: Christian Jeppesen, Tulipanvej 9(nyvalg)
  Bestyrelsessuppl. ?
  Bestyrelsessuppl.: Randi Mortensen, Primulavej 5 (genopstiller)
  Revisor: Esben Lundin, Gyvelvej 9 (genopstiller)
  Revisor suppleant: Michael Bille Bjørn, Tulipanvej 4(genopstiller)
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl og vand

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlinger. Bogmærk permalinket.