Generalforsamling 2016

FREDERIKSGAARDENS GRUNDEJERFORENING
Der indkaldes hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
TORSDAG D. 17. MARTS KL. 19.30
Godthåbsvej 262
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra formanden
4. Regnskab. (Regnskabet for kalenderåret 2015 er vedhæftet).
5. Fastsættelse af foreningens kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr
6. Fastsættelse af bidrag til Vejfonden.
Bestyrelsen foreslår bidraget øget til 1.500 kr

7. Forslag om øget vederlag til formand og kasserer.
Ved sidste generalforsamling var der ønske om øget vederlag til formand og kasserer, da aktuelle honorering længe har været uændret.
Man enedes om at øge beløbet fra 1.600 til 2.400 såfremt det blev vedtaget ved afstemning næste år. Forslaget fremsættes hermed til vedtagelse.

8. Valg af: Kandidat:
Næstformand Mogens Cederskjold (genopstiller)
Kasserer Adam Konski (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Ledig
Bestyrelsesmedlem Niels Elmo (genopstiller)
Bestyrelsessuppl. Sif (genopstiller)
Bestyrelsessuppl. Ledig
Revisor Anette Honoré (genopstiller)
Revisor suppleant Michael Bille Bjørn (genopstiller)

9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der mulighed for en øl eller vand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Aktiviteter. Bogmærk permalinket.