Generalforsamling

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010.

Generalforsamlinger afholdes normalt i marts måned.

Seneste generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 29. marts 2022 , Bellisvej 17.

Indkaldelsen med godkendt regnskab, udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Referatet skal være godkendt og udsendt senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.