Renovation

Københavns Affaldsservice har ansvaret for husholdningsaffald. På deres hjemmeside kan du finde generelle oplysninger om affald, afhentningsdatoer for storskrald m.m., samt deres kontakt oplysninger hvis du har spørgsmål eller klager.

Nærmeste genbrugsstation er Bispeengen Genbrugsstation.

Bispeengen Genbrugsstation 2200 København N
Adgangsvej for gående og cyklister: Borups Allé 164
Adgangsvej for biler: Nordre Fasanvej 209

Åbningstider
Hverdage kl. 10.00 – 18.00 Lør-, søn- og helligdage kl. 10.00 – 17.00
1. maj og 5. juni kl. 10.00 – 17.00